ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์

Furniture

เกี่ยวกับตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์

5 ทศวรรต ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์

5 ทศวรรต ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 2013 06 Feb
Written by

          กว่า 5 ทศวรรษที่ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ได้ก่อเกิด และอยู่คู่กับคนอุบลฯมาดุจญาติมิตร ด้วยไมตรีจิตร และความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของครอบครัวตั้งซุ่นเส่ง โดยยึดคติที่ว่า "อดทน อดออม ขยัน และประหยัด" เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับ จากจุดเริ่มต้นบนถนนพรหมราช เมื่อปี 2507 โดยการนำของคุณพ่อลิปงั้ง แซ่ตั้ง และลูกๆ บุกเบิกก่อตั้งร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ต่อมาปี 2529 ได้ขยายสาขาที่ 2 (สาขาพโลรังฤทธิ์) ขึ้นบนถนนพโลรังฤทธิ์ จากนั้นไม่นาน สาขาที่ 3 (สาขาชยางกูร) เกิดขึ้น ณ ถนนชยางกูร ตรงข้ามกับสุนีย์ทาวเวอร์ในปี 2544 และเมื่อปี 2549 ได้เปิดสาขาที่ 4 (สาขาเลี่ยงเมือง) เพื่อรอรับลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานตอนล่าง ล่าสุดได้เปิดสาขาใหญ่ เป็นโชว์รูม และคลังสินค้า นำเข้า และส่งออก คือ สาขาวารินชำราบ ตั้งอยู่ที่ถนน อุบลฯ-ศริสะเกษ

ประวัติคุณเอนกชัย ศิริคูณ

ประวัติคุณเอนกชัย ศิริคูณ 2013 06 Feb
Written by

          26 ธันวาคม 2486 เขาคือ เด็กชายแดง แซ่ตั้ง เกิดที่อำเภออำนาจเจริญในขณะนั้น เป็นบุตรคนที่ 2 ของคุณพ่อลิปงั้ง แซ่ตั้ง และคุณแม่ซุ่นเคียม แซ่โง้ว พ่อแม่ได้พาย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอเมือง อุบลราชธานี ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 1 ขวบ เด็กชายแดงเติบโต และได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายเอนกชัย ศิริคูณ สมรสกับ คุณทิวาวรรณ โภคสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2511 มีบุตรรวม 5 คน ขณะนี้คุณเอนกชัน ศิริคูณ อายุได้ 70 ปี อดีตเคยเป็นนายกสมาคมอุบลวานิชสมาคม 3 สมัย ปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่งประธานตระกูลตั้งจังหวัดอุบลราชธานี คุณเอนกชัย มีนิสัยขยัน อดทน ประหยัด จริงใจ อัธยาศัยดี เข้าได้กับทุกคนทุกชนชั้น จุดเด่น คือ มีความสมาธะสอนลูกหลานเสมอว่า "เราเคยจนมาก่อน ต้องรู้จักคุณค่าของเงิน" ทุกความคิดของคุณเอนกชัย ไม่เคยคิดเพื่อตนเอง ทำเพื่อครอบครัว และลูกหลานมาโดยตลอด

Online Now

We have 39 guests and no members online

Facebook

About us

          เมื่อปี 2507 โดยการนำของคุณพ่อลิปงั้ง แซ่ตั้ง และลูกๆ บุกเบิกก่อตั้งร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ต่อมาปี 2529 ได้ขยายสาขาที่ 2 (สาขาพโลรังฤทธิ์) ขึ้นบนถนนพโลรังฤทธิ์ จากนั้นไม่นาน สาขาที่ 3 (สาขาชยางกูร) เกิดขึ้น ณ ถนนชยางกูร ตรงข้ามกับสุนีย์ทาวเวอร์ในปี 2544 และเมื่อปี 2549 ได้เปิดสาขาที่ 4 (สาขาเลี่ยงเมือง) เพื่อรอรับลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานตอนล่าง ล่าสุดได้เปิดสาขาวารินฯ (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นโชว์รูม และคลังสินค้า นำเข้า-ส่งออก ตั้งอยู่ที่ถนน อุบลฯ-ศริสะเกษ

Location Services

 

(สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 2 ถ.วารินฯ-ศรีสะเกษ ต.โนนผึ้ง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 34190

Contact us

สนใจสินค้าติดต่อได้ทุกสาขา หรือสาขาใกล้บ้านคุณ

สำนักงานใหญ่ (วารินฯ)    045 - 424 - 333 
สาขาพโลรังฤทธิ์    045 - 242 - 415
สาขาชยางกูร     045 - 953 - 277
สาขาเลี่ยงเมือง   045 - 314 - 333

 

 

Top of Page