สินค้า

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

ถังกรองไฟเบอร์

ชุดผลิตน้ำ RO

เครื่องกรองน้ำบ้าน

กล่องหยอดเหรียญ

กล่องขายน้ำประปา

 

อะไหล่

อะไหล่ตู้น้ำ

อะไหล่ตู้น้ำมัน

อะไหล่เครื่องซักผ้า

อะไหล่ตู้เติมเงิน

Administrator Components

All components are also used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are

  • Media Manager
  • Extensions Manager
  • Menu Manager
  • Global Configuration
  • Banners
  • Redirect